Predlog programa društva za leto 2021

Spoštovani prijatelji!

Pred kratkim smo nekateri člani društva vse člane obvestili o dogodkih in delu v letošnjemu letu. Ugotavljali smo, da ima društvo novo vodstvo a se ni konstituiralo v celoti. Večina članov je sicer sprejela namenjene »funkcije«, žal pa ne predsednik. Za ves zastoj je kriv virus, ki je povzročil splošno mrtvilo vseh društev. Tako sem ostal še naprej zakoniti in odgovorni zastopnik društva, podjetje Partner pa še naprej (brezplačno kot vsa leta doslej) vodi finančno poslovanje.

Zato nekaj informacij: članarino je poravnalo 186 članov, od FIHA smo prejeli že tri obroke, občina Metlika je nakazala 1.237 EUR, Črnomelj 214,68 EUR, Semič pa 80,81 EUR, drugih donacij je bilo 483,17 EUR. Za dosedanje stroške (občni zbor, kuverte in znamke, najemnine in socialna pomoč eni članici) smo potrošili 1.502 EUR. Tako je trenutno stanje na računu 4.643, 04 EUR.
Sredi oktobra smo prejeli razpis za sredstva FIHO za leto 2021, ki ga je bilo potrebno izdelati in poslati na Zvezo do 23/10-20.
Na prošnjo članov IO sem se dela kot vsa leta doslej lotil sam in do roka tudi na 44 listih poslal ovrednoteni program delovanja društva v Ljubljano.
Naše delovanje je že nekaj let tako po vsebini kot tudi že po datumih ponavljajoče. Letošnjega žal ne bomo izpolnili, ga pa bomo v naslednjem letu.

Naj na kratko predstavim poslani program.
Skupni ovrednoteni program bi znašal 33.860,00 EUR. In sicer za stroške delovanja (občni zbor, najemnine, poštni stroški) 1.600,00 EUR. Za predavanja (tri v Metliki, eno pa v Črnomlju in Semiču) bi potrebovali 2.300,00 EUR. V letu 2021 bi na okrevanje (imamo že ponudbe kar nekaj zdravilišč) napotili 60 članov, katerim bi sofinancirali stroške v višini po 50,00 EUR, skupna vrednost okrevanja pa bi bila 20.400,00 EUR. Dvema članoma bi dodelili enkratno finančno pomoč v višini 600,00 EUR. Enkratno pomoč starejšim (predvsem jubilantom ob koncu leta) bi podelili v višini 800,00 EUR. Za športna druženja (29. maja gremo na športne igre Zveze, 4. septembra bomo izvedli14.pohod in druženje na Prilozju, 15. novembra pa bi obnovili pohod po Urbanovi poti in kostanjev piknik, hodili ob sredah in se udeležili še drugih športnih srečanj) vse skupaj v vrednosti 3.500,00 EUR stroškov.
Kar s 4.660,00 EUR je ovrednoten program druženja. Planiramo dva izleta (nismo še bili na
Notranjskem in v Brdih, pa tudi morje smo načrtovali za letos). Novembra bomo organizirali proslavo našega praznika, šli na skupno proslavo in še kakšno druženje.
Iz razpisa računamo (prosimo) za sredstva FIHO v višini 5.620,00 EUR, računamo, da bodo občine (posebej Črnomelj in Semič) povečale donirana sredstva, da nas ne bodo z »zapustili« drugi donatorji, da bomo sami zbrali 21.200,00 EUR (okrevanja in izleti) in članarino v višini 3.210,00 EUR.
Program bo koncem leta konkretiziral IO in ga podal v sprejetje na Občni zbor članov v začetku 2021 leta.

Upam in želim, da bi predlagani program v letu 2021 izvedli v celoti (ali ga še povečali).

Za letos se bomo morali zadovoljiti s realiziranim programom spomladi, mogoče se dobimo z jubilanti.

Želim pa vsem, da bi uspešno obvladovali sladkorno in pa seveda virus COVID-19.

Ob prihajajočem našem prazniku 14. novembru vam ČESTITAM s prijaznim pozdravom!

OSTANITE ZDRAVI!

Metlika, 2. novembra 2020
Vekoslav Prevalšek