O društvu

Društvo diabetikov Metlika je bilo ustanovljeno leto 2008. Nekaj belokranjskih diabetikov nas je bilo pred letom 2008 vključenih v DD Novo mesto. Vekoslav Prevalšek je v začetku leta 2008 zbral nekaj diabetikov iz Metlike in ob pomoči Petra Miklavčiča, takratnega predsednika DD Novo mesto (nato nekaj let predsednika Zveze) ter prof. dr. Blaža Mlačaka, tedanjega direktorja ZD Metlika, 26. marca 2008 ustanovili Društvo diabetikov Metlika. Na prvem občnem zboru smo zbrali 50 podpisnikov – ustanoviteljev.

Kar nekaj ustanoviteljev je še vedno nosilcev aktivnosti in razvoja. Tako je vsa leta predsedujoči Vekoslav Prevalšek, tajnica Jožica Kočevar, blagajnik Vekoslav Pezdirec, koordinator skupnih aktivnosti Jože Mihelčič-Juš. Vrsto let aktivni animator Rudolf Hrastar je na žalost preminul (po njemu vsako leto v začetku novembra organiziramo Hrastarjev pohod po Urbanovi poti), aktivno pa od začetka sodeluje tudi sedaj njegova širša družina.

Postopoma so sem nam pridruževali diabetiki iz občine Črnomelj, ki jih je sedaj že skoraj polovica in v manjši meri diabetiki iz občine Semič. Postali smo vse BELOKRANJSKO DRUŠTVO.
Nosilci aktivnosti iz teh občin so: Peter Štefanič, družina Zlobec, družina Žalec, pa Stariha Franc in Kambič Slavo iz Semiča. In mnogi drugi posamezniki in družine.
Sedaj nas je preko 300. Skoraj petina članov pa ni diabetikov, so podporni člani, večinoma partnerji diabetikov, pa zdravstveno osebje in drugi.

Smo najbolj hitro razvijajoče društvo diabetikov v državi tudi v Beli krajini nas uvrščajo med večje in predvsem zelo aktivne. Pa kljub temu ne moremo biti in nismo zadovoljni z številom članstva. V Beli krajini je po ocenah (uradnih podatkov ni nikjer v državi in regiji) preko 2000 diabetikov ali ogroženih. Veliko jih je sicer že vključenih v kontrolne preglede in zdravljenje preko lokalnih zdravstvenih domov (referenčne ambulante) in dispanzerja v Novem mestu.

Vsem tem, predvsem pa za druge ogrožene in širšo javnost, pa bi naše aktivnosti zagotovo veliko pomagale pri zgodnjemu odkrivanju, prepoznavanju in nato obvladovanju te nevarne bolezni.
Dolgo nič ne boli, ko pa je prepozno, ji pravimo tiha ubijalka življenj.
Ob ustanovitvi našega društva smo med nalogami zapisali: če bomo vsako leto rešili vsaj eno diabetično nogo, bomo opravičili obstoj. Zagotovo z našimi predavanji in vsemi aktivnostmi letno rešimo rezanja več prstov, nog, kapi in drugih akutnih posledic sladkorne.

K temu pripomore velika udeležba in pomoč članov pri izvedbi od treh do petih predavanjih letno, organizaciji in regresiranja okrevanja letno za petino članov, enega ali dva izleta z plačanim prevozom. Za celi avtobus udeležencev ali včasih dva. Vsa naša druženja spremlja skupina naših kulturnikov, Janez Lah, Alenka Mežnaršič in veliko drugih. Posebej se pripravijo na naš vsakoletni občni zbor in proslavo diabetikov v novembru.

Družimo se tudi športno in zabavno. Nekateri naši člani hodijo vsako sredo skozi vse leto (Stana Bajuk). Na športnih igrah in druženju na letališču Prilozje se nas vsako leto zbere preko 200, lepo se imamo vsako leto tudi na Hrastarjevem pohodu.
Naše športne zmogljivosti si damo izmeriti na vsakoletnih igrah diabetikov Slovenije, na katerih smo bili v zadnjih šestih letih med 41 društvi vedno med štirimi najboljšimi.
Skrbimo za starejše, letno denarno pomagamo vsaj dvema članoma, obdarimo in počastimo jubilante. Sicer pa smo večina članov starejši, povprečna starost je nad 60 let.

Vsa leta pa VSI člani vse delo v društvu opravimo prostovoljno in brez nadomestil. V vseh enajstih letih nismo izplačali nikakršnih nadomestil za delo in potne stroške. Nimamo nobenih stroškov telefona, vodenja blagajn in knjigovodstva. Te posle nam brezplačno vsa leta vodi Partner d.o.o. Metlika, mag. Tanja Križ in sodelavci. Od začetka imamo to svojo internetno stran, ki jo brezplačno ureja Gregor Prevalšek, prav tako iz Partnerja.

Vsa leta nismo imeli tudi nobenih stroškov s predavatelji. Za to vedno najdejo čas zdravstveni delavci Zdravstvenih domov Metlika in Črnomelj. V ZD Metlika imamo vsa leta na razpolago sejno sobo za sestajanje. Lani smo dobili tudi svoj manjši prostor v Metliki, ki ga občasno uporabljamo za sestanke ožjega vodstva. Uradnih ur nimamo.
Člane obveščamo preko elektronske in navadne pisemske pošte. Blagajna pa je »odprta« vsak delovni dan v prodajalni Partnerja v Metliki in občasno po potrebi pri Ivanki Zlobec v Črnomlju.

Vsa leta nas donatorsko in drugače spremljajo sponzorji, ki jih navajamo na naši spletni strani.

V veliko pomoč nam je Zveza diabetikov Slovenije s (do sedaj) tremi predsedniki, predvsem pa tajnica Špelca Rudolf.

Če je res,
DA POLOVICA OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO NE VE, DA JO IMA
(slogan svetovnega združenja diabetikov 2018)
SE NAM PRIDRUŽITE TUDI VI in SKUPAJ JO BOMO OBVLADALI.

SLADKORNA BOLEZEN SE TIČE VSAKE DRUŽINE

Društvo predstavil: Vekoslav Prevalšek