Organi društva

Izvršilni odbor

Bajuk Stanislava, Zlobec Ivanka, Viktorovski Branka, Kambič Slavo, Jakljevič Franc, Mihelčič Jože, Cvitkovič Janez, Žalec Jože, Štrbenc Zdenka, Ružič Aleksandra, Badovinac Jure

Nadzorni odbor

Štefanič Peter, Brinc Janez in Lah Janez

Disciplinska komisija

Stariha Franc, Zlobec Milivoj in Hrastar Terezija

Zastopnik društva

Vekoslav Prevalšek