Organi društva

Izvršilni odbor

predsednik: Vekoslav Prevalšek
podpredsednica in tajnik: Jožica Kočevar
blagajnik: Vekoslav  Pezdirc

član: organizator športno rekreativnih aktivnosti: Stana Bajuk
član: organizator strokovnih predavanj in usposabljanj: Štefanič Peter
član: organizator kulturnih, izletniških dejavnosti: Juš Mihelčič
član: Vojko Zlobec
član: Slavko Kambič
član: Rudi Hrastar
član: Janez Brinc
član: Terezija Hrastar

Nadzorni odbor

predsednik: Ivanka  Zlobec
član: Janez Cvitkovič
član: Branka Viktorovski

Disciplinska komisija

predsednik: Franc Stariha
član: Grabrijan Vinko
član: Žalec Jože

Zastopnik društva

Vekoslav Prevalšek