Nagovor članom

Spoštovani člani in prijatelji društva!

Kar dolgo se nismo slišali in videli. Individualno sicer, a ne v programu in organizaciji društva. Kriv je seveda virus, ki nam je najprej (sedaj ponovno) onemogočil (tudi prepovedal) druženje. Upam da ste to obdobje preživeli zdravi in užili kaj poletnega »dopusta«.
Sedaj, ko bi »morali in mogli« s svežimi silami »delati na programu« se pojavlja drugi val, ki nam onemogoča druženje. Upajmo, da zopet tudi ne osame.

Torej DRUŠTVO ŽIVI, ne deluje pa po programu.

Zato nekaj osvežitev preteklosti, stanja in našega programa:
Naše letošnje delo smo začeli z občnim zborom 20. februarja in dvema predavanji. Na zboru je bilo preko 150 članov. Za tiste, ki zaradi kakšnih zadržkov niste bili na zboru pa naslednji podatki:
Na volilnem občnem zboru so bili v IO izvoljeni: Bajuk Stanislava, Zlobec Ivanka, Viktorovski Branka, Kambič Slavo, Jakljevič Franc, Mihelčič Jože, Cvitkovič Janez, Žalec Jože, Štrbenc Zdenka, Ružič Aleksandra, Badovinac Jure.
V NO Štefanič Peter, Brinc Janez in Lah Janez. V DK pa Stariha Franc, Zlobec Milivoj in Hrastar Terezija.
Zaradi KORONE so se izvoljeni organi sestali šele 21/6-2020 in se skušali konstituirati z razdelitvijo (zadolžitvijo) funkcij. Niso vsi prišli in tudi se nismo mogli dogovorit o prevzemu vseh zadolžitev.
Smo pa »predelali« naš program za leto 2020 in ugotovili, da ni in nebo športnih iger, da smo preklicali dogovarjanje o okrevanju in izletu in odpovedali piknik v septembru.
Aktualno pa ostane še druženje v jeseni: še dve predavanji, praznik diabetikov, kostanjev piknik, srečanje v Semiču in s starostniki. Mogoče tudi okrevanje.
Naša volja je, le KORONA in NIJZ nam bosta morala dovoliti druženje.

Sicer pa je POGLAVITNO to, DA SMO ŽIVI IN ZDRAVI in da je tudi društvo ŽIVO.

Diabetiki smo v skupini najbolj ogroženih skupaj z srčnimi in drugimi bolniki, zato se moramo še bolj varovati morebitne okužbe.

Zato DAJMO UPOŠTEVATI VSA STROKOVNA NAVODILA ZA VAROVANJE!

PS: Finančni program društva teče po planu, upajmo da bomo v naslednjem letu nadoknadili vse letos izpuščene programe.
Nekateri še niste poravnali članarino (ki poleg denarja pomeni tudi pripadnost društvu). To lahko storite pri Partnerju v Metliki in Ivanki Zlobec v Črnomlju ali na gornji račun.

ČUVAJTE SEBE IN DRUGE IN OSTANITE ZDRAVI!

Lep pozdrav!

Metlika, 28/9-2020

Vekoslav Prevalšek, Mihelčič Jože, Aleksandra Ružič