Občni zbor društva 2022

Po sklepu zvršnega odbora društva z dne 7.3.2022, je bil občni zbor Društva diabetikov Metlika v četrtek, 21. aprila 2022, ob 18. uri v restavraciji Gera, Metlika, CBE 114.

Po zapeti himni in pozdravnem govoru predsednika je sledil kulturni program, ki ga je organiziral in vodil Janez Lah.

Predsednik Društva diabetikov Metlika, Vekoslav Prevalšek je nato začel občni zbor.

Za vodenje zbora so bili izglasovani: Janez Lah za predsednika in Zdenka Štrbenc ter Nevenka Štubljar za članici.
Za zapisnik je bila zadolžena Ana Volk, za overovatelja pa Selakovič Simo in Ivanka Žlogar.
Zbora se je udeležilo 110 članov in nekaj gostov in je bil sklepčen.

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet in sicer:

 1. poročilo o delu in financah v preteklem letu
  – poročilo je v imenu IO in NO podal predsednik, razprave ni bilo.
  Soglasno prejeti sklep: sprejme se vsebinsko in finančno poročilo o delu društva v letu 2021 in podana informacija:
  v letu 2021 je bilo opravljeno 968 prostovoljnih ur.
 2. program in finančni načrt za leto 2022 in konkretiziranje akcij;
  – predlog programa , sprejetega na IO in NO je prav tako podal predsednik in podrobno opisal z datumi akcij, ki so v teku (izlet v maju in okrevanje v juniju) in predvidenimi datumi celoletnih dogajanj. Razprava je bila zelo kratka.
  SKLEPI: sprejme se program dela društva in financ za leto 2022: članarina je 10 EUR
 3.  drugo: pod to točko je bilo podano nekaj informacij
  Prisrčno pa nas je pozdravil metliški župan gospod Darko Zevnik

Po končanem občnem zboru pa je gospa Danica Ostanek predavala o temi: SLADKORNA BOLEZEN in OSKRBA RAN Z OBLOGAMI.

Občini zbor je bilo zaključen nekaj čez 20 uro, z večerjo.

Zbor je končal predsednik z: OSTANITE ZDRAVI !

 

Član upravnega odbora Juš Mihelčič pa je prispeval fotografije in doživel občni zbor tako.

Po daljšem času smo lahko izpeljali občni zbor Društva diabetikov Metlika. Zbralo se nas je 120 in kulturni program, ki ga je vodil JANEZ LAH- BELOKRANJSKI, je lepo uspel. Najprej je s svojim dominantnim glasom zapel Zdravljico. Sledil je skeč o predvolilni tekmi v izvedbi 3M. Alenka, Stanko in Mojca so nas pošteno nasmejali. Potem so svoje pesmi recitirale Marija Starič, Mira Grabrijan in Pepca Dragovan. Vmes je igral oktet društva Božo Račič iz Adlešičev. Tudi zapeli so par belokranjskih pesmi.
Potem smo speljali občni zbor društva. Vse je vodil tudi tokrat Janez Lah in vse je teklo gladko kot po loju. Nekaj je bilo govora o preteklem delu, nato pa smo sprejeli program dela za letošnje leto.
Ko je bil občni zbor pod streho, je predavala gospa Danica Ostanek iz Zaloker&Zaloker d.o.o. , o sladkorni bolezni in oskrbi ran z oblogami. Zanimivo predavanje smo pozorno spremljali in bilo je tudi nekaj vprašanj. Kako tudi ne, saj se vsak boji teh ran, kot hudič križa. Na koncu nam je podarila še večje število aparatov za merjenje glukoze v krvi.

Po predavanju smo si privoščili »dabetično« večerjico: kranjska klobasa, kislo zelje in matevž. Tega darilca so se prisotni zelo razveselili, kar se je videlo po zadovoljnih obrazih ob odhodu domov. Veš špetir je trajal dve uri.