Občni zbor DDM

Člani Društva diabetikov Metlika so imeli občni zbor. V pričakovanju klobase so poslušali dva predavanja.
Dr. Tanja Mišmaš je predavala o sladkorni. Diplomirana medicinska sestra Bernarda Štrucelj pa je predstavila diabetično stopalo.
Potek občnega zbora in kulturni program je vodil Janez Lah.
Pevke, članice Društva Božo Račič iz Adlešičev so zapele par pesmi.
Poslušali so tudi razna poročila in imeli so volitve. Izvolili so novo vodstvo DDM.
Slavotu Prevalšku se je zahvalil za ustanovitev in dolgoletno delo v društvu, Juš Mihelčič.

Foto: Jože Žalec in Juš Mihelčič