Društvo v 2019 in 2020

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DRUŠTVA ZA LETO 2019

PLAN DELA IN FINANC ZA LETO 2020

Zaključujemo dvanajsto leto delovanja društva. 28. marca 2008 smo na prvem občnem zboru sprejeli Statut društva, izvolili vodstvo in sprejeli program. Lahko rečemo, da je za nami dvanajst uspešnih let. Konec leta 2019 nas je bilo 295. Med letom smo že dosegli 313 članov, a žal jih je nekaj umrlo, nekaj pa smo jih zaradi neaktivnost izbrisali.

Društvo je belokranjsko in trenutna sestava po občinah je: 170 metliških občanov, 112 črnomaljskih in le 13 semiških.

Ko ugotavljamo, da je za nami dvanajst kar uspešnih let, lahko ta naš mali jubilej proslavljamo z optimizmom. Seveda je to posledica aktivnost vseh ali večine članov (na vseh naših dogodkih je bilo običajno preko 100 udeležencev). V teh letih se je izmenjalo le malo vodstvenih članov, zato moramo dobro in uspešno vodenje programov društva pripisati članom IO in NO.

Torej v začetku letošnjega leta ponavljamo naše želje in načrte: lahko in moramo povečati članstvo glede na »prisotnost« diabetesa v Beli krajini: Metliki še za nekaj, v Črnomlju za nekaj deset in v Semiču kar veliko.

To bomo lahko dosegli z izobraževalnimi in združevalnimi programi, ki jih bomo približali posameznim krajem in tudi s pomočjo usmerjanja zdravstvene stroke diabetikov v naše vrste, saj smo nekakšna »dopolnilna zdravstvena dejavnost« za obvladovanje bolezni.

Naše aktivnosti v letu 2019

V preteklem letu smo poleg Občnega zbora, ki je bil v Metliki, s preko 160 člani in gosti, ki so po kulturnem programu poslušali predavanje dr. Snežane Žikič iz bolnice Novo mesto na temo LEDVICE IN SLADKORNA in se nato ob zakuski še družili, imeli še sedem sej izvršilnega odbora. Na vse seje smo vabili člane nadzornega odbora in nosilce posameznih akcij in programov.

V letu 2019 smo člani društva opravili skupno kar 1.280 prostovoljnih ur.

Še vedno in znova nas usmerja in finančno podpira s FIHO sredstvi Zveza diabetikov Slovenije. Tudi Občina Metlika nam veliko pomaga, z brezplačnimi prostori na novi lokaciji in sredstvi v višini 1.061,00 EUR, kar je za občinski proračun kar nekaj, za nas pa veliko. Medtem, ko smo od Občine Črnomelj prejeli po razpisu 164,24 EUR, iz Občine Semič pa letos nismo dobili dotacije, so nam pa brezplačno nudili dvorano za predavanje.

Donacije se sicer zmanjšujejo, so pa lani donirali KRKA 250 EUR, KZ Metlika vino in popust, VETERINA Črnomelj 50, IKEBANA Brinc 100, GLOBUS 50, DON DON 50, Dol. Lekarne 150 in Lekarna Vrščaj 70, Roshe 150, VPD BLED 100, KAMBIČ Laboratorijska oprema 100 in SALUS kar 500 EUR.

Z darili za športne nagrade so se tudi lani odrezali naši dolgoletni sponzorji: TRIGLAV, Roche in VPD Bled, ki nam je poklonil kar nekaj aparatov, in s tem omogočil redna merjenja sladkorja.

Zdravstveni dom Metlika nam nudi svojo sejno sobo za vsa sestankovanja, vso potrebno pomoč in sodelovanje dobimo od zdravstvenega kadra, tudi dve predavanji sester z meritvijo sladkorja. Lekarna Metlika nam je zagotovila dve odmevni predavanji. V lanskem letu nam je bil v veliko pomoč tudi Zdravstveni dom Črnomelj in nam tudi podaril predavanje.

V maju smo regresirali del stroškov 7-dnevnega okrevanja 44 članom v Rogaški, v decembru pa še dvema v Strunjanu.

25. maja smo bili s kar polnim avtobusom naših športnikov na vseslovenskih igrah v Kopru. Ker je to že šesta naša uvrstitev med najboljše štiri, se bomo javno pohvalil.

V juniju je šlo 76 članov na izlet v PULO in BRIONE. Z dvema dvema avtobusoma, ki jih je plačala društvena blagajna, smo preko Istre prišli v Pulo in nato z ladjico na Brione. Te smo si z vlakcem ogledali v celoti, njihov živalski vrt na prostem in vse objekte z muzejem vred nekoč pomembnega meddržavno pomembnega otoka države Jugoslavije. Po povratku na kopno smo si temeljito ogledali Pulo. Areno in ves center z vsemi znamenitostmi.

Tudi tokrat so bili vsi navdušeni in izražali željo po še takšnim druženjem.

V rekreaciji in športu pa smo že znani z našim pohodom, tekmovanji in piknikom na letališču Prilozje. V septembru je bilo to naše že dvanajsto druženje s preko 220 udeleženci. Nekaj jih je prišlo peš po 11 km dolgem pohodu iz Metlike in Črnomlja, večina pa je sodelovala v štirih športnih igrah, poslušali so kulturni program, plesali in uživali dobrote piknika. Zopet so se izkazali naši člani s pecivom, sadjem in pijačo. Z nami so bili naši prijatelji iz Cerknice in Trbovelj.

Tudi enajsti Hrastarjev pohod po Urbanovi poti s kostanjevim piknikom 10. novembra je kar uspel. Pečeni kostanj, pogače, pecivo in zdravilni čaj pri Hrastarjevih doma po 5 km pohodu, je kar pogrel 15 pohodnikov in še več članov, ki so nas pričakali na cilju. Skupaj nas je bilo 45.

Redno hodimo skozi vse leto, ob sredah, ki jih, tako kot vse ostale pohode, pripravlja in vodi Stanislava Bajuk – naša Stana.

Naš praznik smo tokrat 7. novembra praznovali v Metliki v restavraciji Gera. Preko 160 članov je poslušalo zelo lep kulturni program, ki ga je vodil naš moderator Janez Lah. Program so popestrile pevke zbora Cantabile.

Slavnostni govornik pa je bil podpredsednik Zveze, Alojz Rudolf.

Pred slovesnostjo sta dipl. med. sestri Mirna Nemanič in Saša Pezdirc udeležencem izmerili pritisk in krvni sladkor, zatem pa je Pezdirčeva predavala na temo: ŽIVLJENJE S SLADKORNO.

Z velikim aplavzom pa so udeleženci nagradili še eno predavanje, ki sta ga izvedli mag. ph. Mirjana Dragičevič in mag. ph. Darja Ogulin, s temo: ZDRAVILA IN JETRA.

Poučno in lepo je bilo. Sledilo je druženje ob zakuski.

Tudi letos je naš Mihelčič Juš za praznik v modro osvetlili KNJIŽNICO v Metliki.

Sodelovanje z Domom starejših v Metliki, ki jim sicer dostavljamo več izvodov Sladkorne, je lani zamrlo.

Dvema članoma smo plačali 7-dnevno okrevanje v Termah Žreče, vsem udeležencem pa regresirali po 40 EUR. Tudi dvema v decembru v Strunjanu.

Konec leta smo počastili in se družili na skupnem kosilu z letošnjimi jubilanti. Lani smo imeli 32 jubilantov. Z vodstvom društva se je prišla družit večina.

Tudi letos so se nekatere šole vključile v tekmovanje o poznavanju sladkorne.

Naš portal WWW.diabetiki-metlika.org brezplačno vzdržuje Partner d.o.o., konec leta ga je ob sodelovanju Juša Mihelčič, posodobil Gregor Prevalšek..

Tako kot vsa leta delovanja smo bili v preteklem letu deležni kar velike pozornosti in finančne podpore Občine Metlika. Finančno poslovanje, plačilni promet in gotovinsko blagajno vodi brezplačno podjetje Partner.

Večino pisarniškega poslovanja, obveščanja, telefonskih in e-povezav, pa sem brezplačno opravljal sam v pisarni na domu.

Seveda pa nebi bilo nič iz načrtovanega programa brez članov IO in NO. Na 8 sejah smo se skupno dogovarjali, prevzemali naloge in jih uspešno izpeljevali. Veliko pomoč smo vedno dobili od drugih članov, ki smo jih pritegnili in zadolžili. Blizu četrtine članov ni diabetikov. Vse delo še vedno opravljamo brez vsakega nadomestila, vsa leta nismo izplačali niti enega prevoznega stroška, čeprav jih člani opravimo kar precej s svojimi vozili.

Vse zgoraj pa ne bi imelo nikakršnega smisla niti učinka brez vsega članstva. Aktivnosti so namenjene slehernemu članu in podatki o udeležbi na programih in dogodkih kažejo, da se je vsak član udeležil vsaj enega dogodka. In to ob številki 295 nekaj velja.

Hvala vam vsem!

Pa še finančni pokazatelji: v EUR

PRIHODKI 2018 2019 ODHODKI 2018 2019

– članarina 2.230,00 2.745,00 – stroški delovanja 781,83 1.095,16

– FIHO sredstva 3.469,72 3.468,60 – zdraviliško okrevanje 6.980,00 12.170,71

– dotacija občine 1.200,71 1.388,01 – predavanja 1.002,20 761,00

– donacije 1.340,00 1.550,00 – športne aktivnosti 2.603,74 3.276,90

– obresti 1,85 0,22 – kultura-druženje 3.478,80 6.185,41

– udeležba članov 8.955,00 15.555,00 – socialni program 1.245,00 1.070,00

– drugi prih.-Zveza 0,00 0,00 – poračun okr. 1.170,00

SKUPAJ 16.637,28 24.706,33 16.091,57 25.729,18

Negativno razliko v višini 1.022,35 EUR , ki je nastala zaradi povečanih stroškov prevoza izleta in športnih aktivnosti (Koper) in poračuna FIHO sredstev za neizvedeno okrevanje v prejšnjem letu v višini 1.170,00 EUR, pokrivamo iz presežkov prejšnjih let.

Na TR imamo konec leta samo 80,10 EUR, v blagajni nič sredstev.

Obrazložitev financ je podana zgoraj. Mislim in trdim, da smo zastavljeni program presegli (razen malenkostno zopet na okrevanju). Vse aktivnosti zastavljenih programov smo kar povečali, kar je razvidno iz zelo povečanega finančnega prometa, in delovali racionalno in uspešno.

PROGRAM ZA LETO 2020

Program smo pripravili že v oktobru lanskega leta zaradi prijave na razpis sredstev FIHO za leto 2020 in ga obravnavali in sprejeli na IO in NO in ga delno predstavili na proslavi 7. novembra.

Na občnem zboru, pa tudi med letom, ga bodo člani lahko dopolnjevali ali spreminjali.

Izvršilni odbor predlaga, da je tudi v letu 2020 članarina 10 EUR, ki jo lahko vplačamo v trgovini Partner v Metliki, na naših druženjih blagajnikom ali na naš TR 0299 4025 7186 729 pri NLB.

Vsa ostala plačila udeležbe na okrevanjih, izletih ali drugih druženjih pa bomo tudi letos morali vplačevati izključno na e-prejemke ali TRR.

Temeljno poslanstvo društva je preventiva, druženje in izmenjava izkušenj izvajanja samokontrole in obvladovanja bolezni. Iz leta v leto večamo naš krog, v katerem je vse več ne diabetikov, pa vendar se nas združuje manj kot desetina belokranjskih diabetikov, ki naj bi jih bilo po oceni preko 2000. V Beli krajini delujejo vse referenčne ambulante. Polno sta začela delovati Centra za krepitev zdravja v Črnomlju in Metliki.

Zelo dobro je sodelovanje z obema ZD.

Upamo tudi, da bodo lokalne oblasti spremenile svoj odnos do te problematike, da bodo začutile gmotne, družbene in finančne posledice akutnih bolezni in potrebo po preventivi, v katero spada tudi program našega delovanja. Tak dober odnos ima Občina Metlika.

Pa saj pri tem ne gre samo za nas, več gre za tiste, ki so morda zaradi nevednosti na bolniški, jim odrežejo prste, nogo, se jim poslabša vid, morajo na dializo, ki prezgodaj umrejo.

Letos zopet ponavljamo: »Kaj bi dali, če bi kakšen občinski organ ali celo Svet letno obravnaval problematiko akutnih bolezni in sprejel kakšne akcijske zaključke«. Mi v celotnem obdobju obstoja takšnega vabila na sodelovanje še nismo prejeli, pošiljamo pa naša poročila o problematiki in potrebah.

Ob ustanovitvi pred enajstimi leti smo sprejeli slogan: če bomo z dejavnostjo društva rešili kakšno nogo, bomo izpolnili naše poslanstvo. Zagotovo kakšno rešimo, kar veliko pa ne.

V tem letu marca bomo zabeležili 12 let delovanja. Kar veliko nas je aktivno delovalo vse tri štiriletne mandate. Lahko nas pohvalite, lahko bi bilo še bolje. Vsekakor pa bi bilo dobro in potrebno na čelo društva pritegniti več novega »svežega« kadra.

Letošnji Občni zbor je volilni in vsi člani imajo pravico, predlagati, izvoliti in biti izvoljeni!

UVELJAVITE TO SVOJO PRAVICO!

Osnove za dober start za naslednje leto smo pripravili in jih predlagamo v sprejem in uspešno izvedbo.

Tako bi v letu 2020 poslovali z naslednjimi sredstvi: v EUR

PRIHODKI ODHODKI

– lastna sr.-članarine 3.210,00 – materialni stroški 1.600,00

– fin. Občin 2.200,00 – predavanja 2,200,00

– donacije 1.800,00 – okrevanja 20.400,00

– prispevki članov 21.200,00 – socialni programi 1.400,00

– FIHO sredstva 5.650,00 – športne aktivnosti 3.800,00

– druženja-kultura 4.660,00

SKUPAJ 34.060,00 34.060,00

Z gornjimi sredstvi in veliko prostovoljnega dela bomo v programih:

PREVENTIVA:

– izvedli pet predavanj, ki bodo odprti za vse udeležence – vse občane;

– organizirali eno ali več okrevanj za vsaj 60 članov in regresirali okrevanje z najmanj 50 EUR po članu;

– v preventivi pričakujemo in želimo še več sodelovanja z lokalno zdravstveno mrežo: ref. ambulante, Center za krepitev zdravja. Več sodelovanja si tudi želimo in pričakujemo od Diabetičnega dispanzerja V Novem mestu.

SOCIALA:

– ponovno bomo redno sodelovali z Domom starejših v Metliki, po možnosti tudi v Črnomlju,

– po gornjem programu okrevanja zagotovili dvema članoma brezplačno udeležbo in zagotovili

regresiranje za vse,

– pozornost bomo skozi vse leto namenili starejšim, jih obdarovali konec leta;

– organizirano bomo konec leta obdarovali vse jubilante (70, 80,90 let).

ŠPORT:

– vzpodbujali bomo vse telesne aktivnosti članov,

– redno bomo hodili ob sredah v Metliki, v Črnomlju po dogovoru,

– zagotovili poln avtobus tekmovalcev za vseslovenskem športnem srečanju diabetikov 30. maja v Kočevju,

– izvedli 13. pohod, športna tekmovanja in piknik 5. septembra na letališču Prilozje,

– 15. novembra izvedli deseti HRASTARJEV pohod po Urbanovi poti s kostanjevim piknikom,

– se udeležili vseh lokalnih in drugih pohodov drugih organizatorjev.

DRUŽENJE IN KULTURA:

– letos bo Občni zbor volilni. Med letom pa bo vodstvo imelo vsaj 12 sestankov,

– proslava dneva diabetikov bo predvidoma 12. novembra,

– kot vsa leta bomo ob prazniku osvetlili v modro cerkev sv. Urbana, knjižnico v Metliki, proučili pa možnost osvetlitve metliškega gradu ali kakšnega objekta v Črnomlju,

– udeležili se bomo tudi državne proslave ob dnevu diabetikov,

– tudi letos bomo organizirali dva poučno rekreativna izleta,

– sodelovali v vseh aktivnostih Zveze društev diabetikov Slovenije,

– se družili na našem pikniku in druženjih drugih društev, na katera bomo povabljeni,

– vzdrževali naš internetni portal in nanj skušali privabiti čim več sodelavcev,

– prizadevali si bomo za več prispevkov o našem delu in problematiki v lokalnih medijih, v Sladkorni in med samimi društvi.

Na koncu dvanajstega leta našega delovanja se želim zahvaliti za pomoč in sodelovanje vsakemu članu posebej, še posebej celotni ekipi, ki je skupaj z mano načrtovala in izvajala kar obsežne aktivnosti, zopet brez vsakega materialnega nadomestila, brez vsakega spora, nesoglasja ali incidenta (disciplinske komisije zopet nismo potrebovali). Hvala vsem našim športnikov, ki so nam priborili zopet visoko mesto na športnih igrah. Hvala metliški in črnomaljski Občini, ZD Metlika in ZD Črnomelj za podporo, hvala vsem predavateljem, ki nas vsa ta leta izobražujejo brez vsakega nadomestila za svoj čas, prevozne stroške in morebitne druge stroške. Hvala vsem donatorjem in sponzorjem!

Prvi bi morali biti v zahvali tudi naši »kulturniki«, saj so vsako prireditev začeli naši pesniki, recitatorji, igralci in pevci.

Hvala vsem za sodelovanje v preteklem letu in za vseh dvanajst let!

Hvala tudi fundaciji FIHO, brez katere pomoči bi bili naši pretekli programi zagotovo prepolovljeni. Posebna zahvala naši Zvezi v Ljubljani, Špelci Rudolf za vso koordinacijo našega dela, hvala finančni svetovalki Zdenki Štrekelj!

Novemu vodstvu pa želim, da bi naslednji mandat deloval še bolj uspešno!

Metlika, 9. januar 2020

predsednik društva: Vekoslav Prevalšek