Mi, družimo se radi. Jubilanti DDM za leto 2019

Naša dobra navada je, da se radi družimo. Za zaključek leta v DDM smo se družili že dvanajstkrat z našimi jubilanti.

Zbrali smo se na turistični kmetiji Jakljevič v Berčicah. Resni del je opravil predsednik Slavo Prevalšek z nagovorom.

Kulturni program je nastajal sproti. Tako je lepo pesem povedala g.Dragovan, o delu v pevskem zboru in tamburaškem orkestru iz Adlešičev je govorila g. Grabrijan,

nekaj smešnic je povedal Peter Štefanič in o svojih prigodah v mladosti je govoril Juš Mihelčič.

Lepa gesta gospodarja Tonija pa je bila, da je podaril vsakemu jubilantu steklenico svojega vina.

Kaj reči na koncu?

Lepo je bilo in še najvažnejše, HVALA za vašo vztrajnost in delo v DDM.

Življenje je lepo, če ga živiš.