Proslava pred Dnevom diabetesa

Društvo diabetikov Metlika je imelo sinoči proslavo pred Svetovnim dnevom diabetikov, ki ga praznujemo 14.novembra. Diabetike je gostilo gostišče Štajdohar v Kanižarici. Prireditev je vodil Janez Lah. Nastopili so tamburaši in pevke Društva Božo Račič iz Adlešičev. Marija Stanič je recitirala svojo pesem in tudi Janez Lah je prebral svoje razmišljanje o sladkorni bolezni. Kratki nagovor je imel predsednik društva Slavo Prevalšek, nato pa je spregovorila črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Po uradnem delu in kulturnem programu pa je sledilo predavanje. Predavali sta dr. dent. med. Urška Šavli in dipl. med. sestra Tatjana Gregorič. Tema je bila Parodontalna bolezen in diabetes. Za uvod ne bi verjeli, smo tudi telovadili. Predavateljici sta bili res neverjetni in njuno predavanje so vsi z zanimanjem spremljali. Na koncu so kar deževala vprašanja in tudi razdelili sta tematsko literaturo in zobne pripomočke.

Proti koncu smo si še privoščili majhen diabetični prekršek, pečenico s kislim zeljem in matevžem. Zaključek večera je bil, ko smo skupaj z Adlešičani zapeli. Veseli smo se potem razšli.

Juš Mihelčič, Črnomelj, 8. 11. 2018