Poročilo Društva diabetikov za leto 2018 in plan za leto 2019

DRUŠTVO DIABETIKOV  METLIKA

CBE 23 8330 METLIKA

 

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DRUŠTVA ZA LETO 2018

PLAN DELA IN FINANC ZA LETO 2019

 

 

Zaključujemo enajstletno delovanje društva. 28. marca 2008 smo na prvem občnem zboru sprejeli Statut društva, izvolili vodstvo in sprejeli program.  Lahko rečemo, da je za nami enajst uspešnih let. Konce leta  2018 nas je bilo 294 in verjamemo, da bomo v letošnjemu letu presegli število 300 članov.

Društvo je Belokranjsko in trenutna sestava po občinah je : 169 metliških občanov, 110 črnomaljskih in le 15 semiških.

 

Torej v začetku letošnjega leta ponavljamo naše želje in načrte: lahko in moramo povečati članstvo glede na »prisotnost« diabetesa  v Beli krajini: v Metliki še za nekaj,  v Črnomlju za nekaj deset in v Semiču kar veliko.

To bomo lahko dosegli z izobraževalnimi in združevalnimi programi, ki jih bomo približali posameznim krajem in tudi s pomočjo usmerjanja zdravstvene stroke  diabetikov v naše vrste, saj smo nekakšna »dopolnilna zdravstvena dejavnost« za obvladovanje bolezni.

 

Naše aktivnosti v letu 2018

 

V preteklem letu smo poleg Občnega zbora (ki je bil v Metliki s preko 160 člani in gosti. Po kulturnem programu smo poslušali predavanje  prof.dr. Blaža Mlačka o vlogi stresa v diabetesu,  in se nato ob zakuski družili. Imeli smo še osem sej izvršilnega odbora in na vse seje smo vabili člane nadzornega odbora in nosilce posameznih akcij in programov.

Še vedno in znova nas  usmerja in finančno  podpira z FIHO sredstvi Zveza diabetikov Slovenije. Tudi  Občina Metlika nam veliko pomaga, z brezplačnimi prostori  na novi lokaciji in sredstvi 1.061,00 EUR kar  je za občinski proračun kar nekaj, za nas pa veliko. Medtem ko smo od Občine Črnomelj prejeli po razpisu 50 EUR (občina pa nam je sofinancirala proslavo ob dnevu diabetikov v Črnomlju v višini 327 EUR.

Občina Semič  nam je po razpisu dodelila sredstva v višini 89,71 EUR.

 

Donacije  se sicer zmanjšujejo, so pa lani donirali KRKA 250 EUR,  KZ Metlika 50% popust,  VETERINA Črnomelj 50, IKEBANA Brinc 100. GLOBUS d.o.o. 50, DON DON 50,Dol. Lekarne 150, Lekarna Vrščaj 80 in Roshe 200 EUR.

Z darili za športne nagrade so se tudi lani odrezali naši dolgoletni sponzorji: TRIGLAV,  Roche in VPD Bled, ki nam je poklonil kar nekaj aparatov in omogočil merjenje sladkorja.

 

Zdravstveni dom Metlika nam nudi svojo sejno sobo za vsa sestankovanja. Vso potrebno pomoč in sodelovanje dobimo od zdravstvenega kadra, zlasti sester in Lekarne Metlika.  V lanskem letu nam je bil v veliko pomoč tudi Zdravstveni dom Črnomelj in nam podaril kar tri predavanja.

V maju smo regresirali del stroškov 7-dnevnega okrevanja 21 članov  (načrtovali smo jih  50 kot prejšna leta) v Rogaški

  1. maja smo s kar polnim avtobusom naših športnikov na vseslovenskih igrah v Dolenjskih toplicah (v organizaciji DD Novo mesto) med vsemi društvi OSVOJILI tretje (3.) mesto. Ker je to že peta naša uvrstitev med najboljše štiri, se bomo javno pohvalili: K skupni uvrstitvi so pripomogli vsi, saj se je vsaka udeležba točkovala in HVALA IN ČESTITKA VSEM. Potrebno pa je povdariti:

ženska ekipa je dosegla skupno 1. (prvo) mesto, moški pa smo bili ekipno 3.

v metanju na koš so bile ženske in moški ekipno 3,

v ruskem kegljanju je bila ženska ekipa 3. in Žalec Mimica prav tako tretja,

v moškem kegljanju pa ekipa 2. in Žalec Jože tretji,

v ženskem prstometu je bila Stanislava Bajuk tretja, prav tako ženska ekipa,

v šahu smo ekipno dosegli drugo mesto, Dančulović Jovica pa tretje mesto.

 

V juniju  smo se odpravili na izlet v POSOČJE.  Stroške prevoza z dvema avtobusoma je »pokrilo« društvo. Izlet je bil prijeten, poučen in nepozaben. Tako smo v Muzeju v Kobaridu podoživljali SOŠKO FRONTO in kanec 1. svetovne vojne. Vse nesmisle in strahote, podoživljali Gregorčiča, obiskali Drežnico in njeno katedralo, se poučili o Tolminskem sirarstvu  (ga tudi praktično ocenjevali in kupovali), vrgli kamenček za srečo v sotočju Soče in poizkušali domače specialitete. Udeleženci pravijo, da bi na tak izlet še šli.

 

V rekreaciji in športu pa smo že znani z našim pohodom, tekmovanji in piknikom na letališču Prilozje. V septembru je bilo to naše že enajsto  druženje s  preko 260 udeleženci. Kar nekaj jih je prišlo peš po 11 km pohodu iz Metlike in Črnomlja, večina pa jih je sodelovala v štirih športnih igrah, poslušali so kulturni program, plesali in uživali dobrote piknika. Zopet so se izkazali naši člani s pecivom, sadjem in pijačo. Z nami so bili naši prijatelji iz Mežiške doline in  Trbovelj.

Tudi enajsti Hrastarjev pohod  po Urbanovi poti s kostanjevim piknikom 11/11 je kar uspel. Pečeni kostanj, pogače, pecivo in zdravilen čaj pri Hrastarjevih doma po 5 km pohodu, je kar pogrelo veliko pohodnikov in še  nekaj članov, ki so nas pričakali v cilju. Skupaj nas je bilo 45.

Redno hodimo skozi vse leto ob sredah, ki jih tako kot vse ostale pohode pripravlja in vodi Stanislava Bajuk – naša Stana.

 

Naš praznik smo tokrat 8. novembra praznovali v Črnomlju v restavraciji Štajdohar. Preko 130 članov  je poslušalo zelo lep kulturni program, ki ga je vodil naš moderator  Janez Lah. Program so zopet  popestrili Ljudske pevke in Tamburaši društva Božo Račič iz Adlešič.

Po odmevnem predavanju Urške Šavli dr. dent. med. o paradontalni bolezni diabetikov in dipl. m.s. Tatjane Gregorič  o aktivnostih in higieni, je sledila zakuska in druženje ob tamburaših.

Poučno in lepo je bilo.

 

LETOS je Mihelčič Juš za praznik  osvetlili v modro KNJIŽNICO v Metliki.

 

Sodelovanje z Domom starejših v Metliki (ki jim dostavljamo več izvodov Sladkorne in obdarimo koncem leta), je bilo lani manj intenzivno, kot prejšna leta.

Dvema članoma smo plačali 7-dnevno okrevanje v zdravilišču Rogaška, vsem udeležencem pa regresirali po 40 EUR.

Koncem leta pa smo počastili in se družili na skupnem kosilu z letošnjimi jubilanti.  Skupaj nas je bilo trideset in obiskal nas je tudi DEDEK MRAZ.

 

Tudi letos so se nekatere šole vključile v tekmovanje o poznavanju sladkorne.

 

Naš portal WWW.diabetiki-metlika.org  brezplačno vzdržuje Partner d.o.o., koncem leta ga je ob sodelovanju Juša Mihelčič, posodobil Gregor Prevalšek..

 

Tako kot vsa leta delovanja smo bili v preteklem letu deležni kar velike pozornosti in finančne podpore Občine Metlika. Finančno poslovanje, plačilni promet in gotovinsko blagajno vodi brezplačno podjetje Partner.

Večino pisarniškega poslovanja, obveščanja, telefonskih  in e-povezav, pa sem brezplačno opravljal sam v pisarni na domu.

Seveda pa nebi bilo nič iz načrtovanega programa brez članov IO in NO. Na 8 sejah smo se skupno dogovarjali, prevzemali naloge in jih uspešno izpeljevali. Veliko pomoč smo vedno dobili od  drugih članov, ki smo jih pritegnili in zadolžili. Blizu četrtine članov ni diabetikov. Vse delo še vedno  opravljamo brez vsakega nadomestila, izplačali nismo niti enega prevoznega stroška, čeprav jih člani opravimo kar precej s svojimi vozili.

Vse zgoraj pa ne bi  imelo nikakršnega smisla niti efekta brez vsega članstva. Aktivnosti so namenjene slehernemu članu in podatki o udeležbi na programih in dogodkih kažejo, da se je sleherni član udeležil vsaj enega dogodka. In to ob številki 294 nekaj velja. Hvala vam vsem!

 

Pa še finančni pokazatelji:                                                            v EUR

 

PRIHODKI            2017           2018                     ODHODKI                   2017                2018

– članarina            2.510,00       2.230,00       – stroški delovanja          1.198,07              781,83

– FIHO sredstva   3.338,75       3.469,72       – zdraviliško okrevanje  11.880,00          6.980,00

– dotacija občine  1.222,72       1.200,71       – predavanja                       820,00           1.002,20

– donacije               690,00       1.340,00       – športne aktivnosti          2.761,26           2.603,74

– obresti                       0,13             1,85       – kultura-druženje            3.163,73           3.478,80

– udeležba članov 12.830,00    8.955,00       – socialni program            1.127,00          1.245,00

. drugi prih.-Zveza    800,00        –   0            -poračun okrevanja             560,00

 

 

SKUPAJ              21.391,60    17.197,28                                             20.950,06         16.651,57

 

Razliko v višini 545,71  prenašamo v presežke za rezerve.

 

Na TR imamo koncem leta 1.078,45 EUR, v blagajni 24 EUR,  neplačanih računov nimamo.

 

Obrazložitev financ je podana zgoraj. Mislim in trdim. da smo zastavljeni program presegli (razen v udeležbi na okrevanju, za kar je finančni promet v primerjavi prejšnjih let sorazmerno manjši ) in poslovali  racionalno in uspešno.

 

PROGRAM ZA LETO 2019

 

Program smo pripravili že v oktobru lanskega leta zaradi prijave na razpis sredstev FIHO za leto 2019 in ga obravnavali in sprejeli na IO in NO. Na občnem zboru, pa tudi med letom ga bodo člani lahko dopolnjevali ali spreminjali.

 

Izvršilni odbor predlaga, da je tudi v letu 2019 članarina 10 EUR, ki jo lahko vplačamo v trgovini Partner v Metliki, na naših druženjih blagajnikom ali na naš TR 0299 4025 7186 729 pri NLB.

Vsa ostala plačila udeležbe na okrevanjih, izletih ali drugih druženjih pa bomo tudi letos morali vplačevati izključno na E prejemke ali TR.

 

Temeljno poslanstvo društva je preventiva, druženje in izmenjava izkušenj izvajanja samokontrole in obvladovanju bolezni. Iz leta v leto večamo naš krog, v katerem je vse več ne diabetikov, pa vendar se nas združuje manj kot desetina belokranjskih diabetikov, ki naj bi jih bilo po oceni preko 2000. V Metliki in Črnomlju imamo v ZD skoraj  popolno »pokritost« vseh  referenčnih (družinskih) ambulant, ki bodo sistematično pri vsemu prebivalstvu s preventivnimi pregledi ugotavljali  ogroženost in napredovanje bolezni in svetovali in delovali na njeno obvladovanje.

Upamo tudi, da bodo lokalne oblasti spremenile svoj odnos do te problematike, da bodo začutile gmotne družbene in finančne posledice akutnih bolezni in potrebo po preventivi, v katero spada tudi program našega delovanja. Tak dober odnos ima Občina Metlika.

Pa se pri tem ne gre samo  za nas, več  gre za tiste, ki so morda zaradi nevednosti na bolniški, jim odrežejo prste, nogo, se jih poslabša vid, morajo na dializo,  ki prezgodaj umrejo.

 

Kaj bi dali, če bi kakšen občinski organ ali celo Svet letno obravnaval problematiko akutnih bolezni in sprejemal kakšne akcijske zaključke. Mi v celotnem obdobju obstoja takšnega vabila na sodelovanje  še nismo prejeli, pošiljamo pa naša poročila o problematiki in potrebah.

 

 

Ob ustanovitvi pred enajstimi leti smo sprejeli slogan: če bomo z dejavnostjo društva rešili kakšno nogo, bomo izpolnili naše poslanstvo. Zagotovo kakšno rešimo, kar veliko pa ne.

 

 

 

V  tem letu marca bomo zabeležili 11 let delovanja. Kar veliko nas je aktivno delovalo vsa ta leta. Lahko nas pohvalite, lahko bi bilo še bolje. Vsekakor pa bi bilo dobro in potrebno na čelo društva pritegniti še kaj »svežega« kadra. Osnove in dober start  za naslednje  leto smo, bomo zagotovili.

 

Tako bi v letu 2019 poslovali z naslednjimi sredstvi:                             v EUR

 

PRIHODKI                                                          ODHODKI

 

– lastna sr.-članarine         3.010,00                – materialni stroški               1.600,00

– fin. Občin                       2.200,00                – predavanja                          2,200,00

– donacije                         1.700,00                – okrevanja                          19.800,00

– prispevki članov           20.900,00               – socialni programi                1.400,00

– FIHO sredstva                5.650,00               – športne aktivnosti                3.800,00

– druženja-kultura                  4.660,00

 

SKUPAJ                          33.4600,00                                                         33.460,00

 

Z gornjimi sredstvi in veliko prostovoljnega dela bomo v programih:

 

 

PREVENTIVA:

– izvedli pet predavanj, ki bodo odprti za vse udeležence – vse občane;

– organizirali eno ali več okrevanj za vsaj 60 članov in regresirali okrevanje z

najmanj 50 EUR po članu;

– v preventivi pričakujemo in želimo več sodelovanja z lokalno zdravstveno mrežo in ref. Ambulantami.

 

SOCIALA:

 

– še naprej bomo redno sodelovali z Domom starejših v Metliki, po možnosti tudi v Črnomlju,

– po gornjem programu okrevanja zagotovili dvema članoma brezplačno udeležbo in zagotovili

regresiranje za vse:

– pozornost bomo skozi vse leto namenili starejšim, jih obdarovali koncem leta;

– organizirano bomo koncem leta obdarovali vse jubilante (70, 80,90 let).

 

ŠPORT:

– vzpodbujali bomo vse telesne aktivnosti članov;

– redno bomo hodili ob sredah v Metliki, v Črnomlju po dogovoru;

– zagotovili poln avtobus tekmovalcev za vseslovenskem športnem srečanju diabetikov  25. maja  v       Kopru;

– izvedli 11. pohod, športna tekmovanja in piknik  7. septembra na letališču Prilozje;

– 10. novembra izvedli deseti HRASTARJEV pohod  po  Urbanovi poti s kostanjevim piknikom;

– se udeležili vseh lokalnih in drugih pohodov drugih organizatorjev.

 

DRUŽENJE IN KULTURA:

 

– letos bo Občni zbor  redni. Med letom pa bo vodstvo imelo vsaj 12 sestankov,

– proslava dneva diabetikov bo predvidoma 7. novembra;

– kot vsa leta bomo ob prazniku osvetlili v modro cerkev sv. Urbana, knjižnico v Metliki,proučili pa možnost osvetlitve metliškega gradu, ali kakšnega  objekta  v Črnomlju;

– udeležili se bomo tudi državne proslave ob dnevu diabetikov  9. novembra v Škofji loki;

– tudi letos bomo organizirali dva poučno rekreativna izleta,

 

– sodelovali v vseh aktivnostih Zveze društev diabetikov Slovenije;

– se družili na našem pikniku in druženjih drugih društev, na katera bomo povabljeni;

– vzdrževali naš internetni portal in nanj skušali privabiti čim več sodelavcev;

– prizadevali si bomo za več prispevkov o našem delu in problematiki v lokalnih medijih,  v Sladkorni in med samimi društvi.

 

Na koncu desetega leta našega delovanja se želim zahvaliti za pomoč in sodelovanje vsakemu članu posebej, še posebej celotni ekipi, ki je skupaj z mano načrtovala in izvajala kar obsežne aktivnosti, zopet brez vsakega  materialnega nadomestila, brez vsakega spora, nesoglasja ali incidenta (disciplinske komisije zopet  nismo potrebovali). Hvala vsem našim športnikov, ki so nam priborili zopet visoko mesto na športnih igrah.  Hvala metliški in črnomaljski  Občini,  ZD Metlika  in ZD Črnomelj za podporo, hvala vsem predavateljem, ki nas vsa ta leta  izobražujejo brez vsakega nadomestila za svoj čas, prevozne stroške in morebitne druge stroške. Hvala vsem donatorjem in sponzorjem!

Prvi bi morali biti v zahvali  tudi naši »kulturniki«, saj so vsako prireditev začeli  naši pesniki, recitatorji, igralci in pevci.

Hvala vsem za sodelovanje v preteklem letu in za vseh enajst  let!

Hvala tudi fundaciji FIHO, brez katere pomoči bi bili naši pretekli programi zagotovo prepolovljeni. Posebna zahvala naši Zvezi v Ljubljani, Špelci Rudolf za vso koordinacijo našega dela, hvala finančni svetovalki  Zdenki Štrekelj!

 

Metlika, 9.januar 2019                                          predsednik društva:  Vekoslav Prevalšek